Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Mitä on osteopatia ?

Osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoitomenetelmä, joka kehitettiin 1800- luvun puolivälin jälkeen Amerikassa. Ortopedinen osteopatia on osteopatian yksi erikoishaara.                  

 

Mitä on ortopedinen osteopatia ? 

Ortopedinen osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön häiriö- ja kiputilojen hoitoa. Hoitokeinoina käytetään nivelten virheasentoja ja toimintahäiriöitä korjattaessa manipulaatio- ja mobilisaatiohoitoja. Myös tekninen ongelma-alueelle kohdistettu hieronta, erilaiset liikehoidot ja asiakkaan ohjaaminen kehonsa hallintaan kuuluvat osteopatian hoitomenetelmiin. 

Ortopedisen osteopaatin erikoisosaamiseen kuuluu myös tarkka kliininen tutkiminen. Vain hyvällä tutkimisella kyetään hoito kohdistamaan tarkasti toimintahäiriöiseen kudokseen ja sulkemaan pois sellaisia riskitekijöitä, jotka ovat esteenä hoidolle. Ammattikuntamme nojautuu tiukasti koululääketieteeseen, niinpä tutkimukset perustuvat aina funktionaalisen anatomian, röntgendiagnostiikan ja neurologian tuntemiseen. Ortopedisen osteopaatin koulutus antaa valmiudet satojen eri kliinisten testien suorittamiseen ongelman perussyytä selvitettäessä. 

Ortopedinen osteopaatti kykenee kliinisen tutkimuksensa perusteella ohjaamaan asiakkaansa jatkotutkimuksiin sopivimmalle erikois- tai yleislääkärille. Useimmissa tapauksissa hän kykenee saatteessaan jatkotutkimuksiin esittämään vaivan syyn, ongelman ylläpitäjän.

Filosofiamme mukaan nivelten staattisoituminen (jäykistyminen) ja aineenvaihdunnan häiriintyminen niissä ja niiden ympäristökudoksissa on useimmiten syynä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Useimmiten lihakset jännittyvät joutuessaan suojaamaan toimintahäiriöisiä niveliä. Siis lihasjännitys ei useinkaan ole ongelmien perussyy. Mikäli ongelma kuitenkin on vain lihaksissa, hoito kohdistetaan niihin.

Ammattikuntamme on kiropraktikkojen ja naprapaattien ohella ainut terveydenhuollon ammattikunta, jolla on juridinen oikeus suorittaa manipulatiivisia hoitoja tukirangan nivelistön normaaliliikkuvuuden palauttamiseksi. 

Ortopedinen osteopatian koulutus on Valviran (Terveydenhuollon oikeusturvakeskus)  hyväksymää. Valmistuneet osteopaatit ovat Valviran ja lääninhallituksen  rekistereissä osteopaatteina.

 

Manipulaatio ja mobilisaatio

Manipulaatiolla ja mobilisaatiolla tarkoitetaan käsittelyä jolla nivel tai nikama vapautetaan toimimaan sille ominaiselle fysiologiselle liikelaajuudelle.

Manipulaatiossa liikerajoittunut nivel viedään passiivisesti ääriasentoon ja siihen kohdistetaan epäsuora voimaimpulssi. Seurauksena nikama tai nivel ylittää hetkellisesti rajoittuneen fysiologisen liikelaajuuden joka voidaan kuulla naksahduksena. Manipulaatiossa usein kuuluva napsahtava ääni syntyy nikamaniveleen muodostuvan tyhjiön äkillisestä vapautumisesta. Itse manipulaatio  tapahtuu aina nivelen fysiologisten normaalien liikeratojen suuntaisesti. Näin kehon omat luonnolliset tukira- kenteet, lähinnä nivelsiteet ohjaavat niveltä oikeaan asentoonsa, sekä suojaavat sitä manipulaation aikana.

Mobilisaatiolla tarkoitetaan liikehoitoa. Toistoilla nivelen liikelaajuutta lisätään hoitajan passiivisesti   tai asiakkaan aktiivisesti omatoimisesti suorittamana. Mobilisaatiolla pyritään venyttämään pääasial- lisesti nivelkapseleita ja nivelsiteitä nivelissä. Samalla pyrkimyksenä on myös lisätä nivelen aineenvaihduntaa, jolloin se saa paremmin tarvitsemansa ravinnon. Tällöin nivelet pysyvät pitempään terveinä ja hyvinvoivina.

Manipulaatiota ja mobilisaatiota  käytetään lähes aina yhdessä. Vain tehokkaalla kohdistetulla manipulaatiolla ja mobilisoinnilla yhdessä pystytään poistamaan nivelen/nikaman ongelmien perussyyt. Vain joka suuntaan vapaasti liikkuva nivel on kivuton. Tähän tulokseen ei yksin manipulaatiohoidolla pääse.